Dây đồng hồ định vị Wonlex KT11, KT01, KT03, KT04, KT06 và GW400X, GW400S