Lời bài hát Always remember us this way

Lời bài hát Always remember us this way

Lời bài hát Always remember us this way_6046f6884d2ac.jpeg

Always remember us this way Lyrics

Always Remember Us This Way là bài hát nhạc phim A Star is Born” – vẽ nên ký ức đẹp trong cuộc tình của đôi nhân vật chính. Lời bài hát với ca từ đơn giản nhưng hàm chứa nhiều ý nghĩa, mời các bạn thưởng thức.
Lời bài hát Always remember us this way_6046f6884d2ac.jpeg
Lời bài hát Always remember us this way

Lyric Always remember us this way

That Arizona sky burning in your eyes
You look at me and, babe, I wanna catch on fire
It’s buried in my soul like California gold
You found the light in me that I couldn’t find

So when I’m all choked up
And I can’t find the words
Every time we say goodbye
Baby, it hurts
When the sun goes down
And the band won’t play
I’ll always remember us this way

Lovers in the night
Poets trying to write
We don’t know how to rhyme
But damn we try
But all I really know
You’re where I wanna go
The part of me that’s you will never die

So when I’m all choked up
But I can’t find the words
Every time we say goodbye
Baby, it hurts
When the sun goes down
And the band won’t play
I’ll always remember us this way

Oh, yeah
I don’t wanna be just a memory, baby, yeah

When I’m all choked up
But I can’t find the words
Every time we say goodbye
Baby, it hurts
When the sun goes down
And the band won’t play
I’ll always remember us this way, oh, yeah

When you look at me
And the whole world fades
I’ll always remember us this way

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Lời bài hát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *